Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE OPERACJE PROFILAKTYKA OKOŁOOPERACYJNA POLE OPERACYJNE

Okołooperacyjne bezpieczeństwo pacjenta. Przygotowanie pola operacyjnego

27 kwietnia 2018

Zakażenie miejsca operowanego (ZMO) jest najczęstszym i najpoważniejszym powikłaniem pooperacyjnym, które pojawia się we współczesnej chirurgii. Jego konsekwencją jest zwiększenie zachorowalności, śmiertelności czy wydłużeni czasu hospitalizacji, a co za tym idzie zwiększenia kosztów leczenia.

W artykule zostały wymienione i opisane okołooperacyjne zasady bezpieczeństwa pacjenta oraz w jaki sposób powinno zostać przygotowane pole operacyjne. Jako ważne elementy profilaktyki okołooperacyjnej zalicza się: prawidłową dezynfekcję przy użyciu środków antyseptycznych o szerokim spektrum działania, ogolenie operowanego miejsca czy higienę jamy ustnej. Inne czynniki, które mogą wpływać na bezpieczeństwo chorego przy operacji to m.in.: ograniczenie liczby osób obecnych w sali operacyjnej w trakcie zabiegu oraz nadzorowanie i utrzymanie czystości w systemie wentylacyjny bloku operacyjnego.