Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PRACA PIELĘGNIARKI OPIEKA PIELĘGNIARSKA PSYCHOLOGIA

Odpowiedzialność wobec pacjenta

16 grudnia 2008
Odpowiedzialność wobec pacjenta

Systemy granic to niewidzialne ogrodzenia, które chronią nas przed inwazyjnością innych ludzi, chronią także innych przed naszą inwazyjnością – i w efekcie pozwalają nam żyć w zgodzie z sobą i innymi. Jeśli chodzi o fizyczną granicę człowieka, to nie mamy wątpliwości, że taką funkcję pełni skóra. Natomiast nasze pojęcie granic „ja” oraz granic zawodowych jest raczej dość mgliste.