Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE NOWOTWORY RADIOTERAPIA OPIEKA PIELĘGNIARSKA PIELĘGNACJA SKÓRY ODCZYNNY POPROMIENNE

Odczyny popromienne w radioterapii. Pielęgnacja skóry pacjenta

30 września 2018

Leczenie promieniami jonizującymi z czasem u wszystkich pacjentów prowadzi do uszkodzenia funkcji skóry. Rozmiar uszkodzeń zależny jest od dawki promienia jonizującego i czasu, w którym jest przyjmowane.

W artykule autorzy wyróżnili cztery etapy powstawania zmian na skórze – rumień skórny (I), faza bezobjawowa (II), zmiany na skórze właściwiej i tkance podskórnej (III), zwłóknienie skóry i tkanki podskórnej (IV). Przedstawili pierwsze objawy popromiennego uszkodzenia skóry, np.: swędzenie lub pieczenie. Dodają również podział odczyny popromiennego na dwie grupy ze względu na moment pojawienia się na skórze – wczesny (ostry) i późny. W tekście przedstawiono opis przypadku 50-letniego pacjenta po dwuletnim procesie leczenia. Autorzy opisali plan opieki pielęgniarskiej nad pacjentem oraz przebieg działań. Wymienili przykładowe zalecenia pielęgniarskie dla pacjenta przed opuszczeniem poradni.