Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE GERIATRIA PSYCHOLOGIA OSOBY STARSZE SENIOR

Od starości nie uciekniesz

20 maja 2008

Najbliższym, niezawodnym przyjacielem samotnego starego człowieka powinna być pielęgniarka środowiskowa. Jej zadanie to oczywiście przede wszystkim kompetentna ocena jego stanu zdrowia fizycznego (w tym stan higieniczny). Ocenia stan somatyczny mierząc tętno, ciśnienie, temperaturę, obserwuje, czy coś się z nim nie dzieje. Stara się zorientować, czy podopieczny ma zapas leków i czy wie, które leki ma brać, kiedy i w jakich dawkach.