Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024

Zawodowe granice chronią pielęgniarki przed wykorzystywaniem ich i inwazyjnością innych osób, chronią też innych ludzi przed inwazyjnością pielęgniarek. Pozwalają pozostawać w zgodzie z zawodową tożsamością. Granice określają sposób komunikowania się w relacjach zawodowych, ale także w życiu osobistym. Kim mogą być ci „inni ludzie”, przed których inwazyjnością mają nas ochronić nasze zawodowe granice? Mogą to być przede wszystkim osoby z naszego środowiska pracy, ale nie tylko.