Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
AKTUALNOŚCI CZYNNIKI SZKODLIWE BHP CZYNNIKI BIOLOGICZNE

Ochrona pracownika przed czynnikami biologicznymi

5 listopada 2011

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zapoczątkowało w polskim systemie prawnym zmiany, których celem jest uzgodnienie go z obowiązującym w UE. Jednym z obszarów, który wymaga takich działań, jest ochrona zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy.