Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE CHIRURGIA ZAKAŻENIA SZPITALNE OPERACJA PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO ZABIEGU OPERACYJNEGO

Ochrona chorych operowanych przed zakażeniem

11 stycznia 2021
Ochrona chorych operowanych przed zakażeniem

Na ochronę pacjentów chirurgicznych przed zakażeniem składa się wiele czynników. Należą do nich między innymi profilaktyczne podawanie antybiotyków, uodpornienie swoiste, np. szczepienia przeciwko WZW typu B, leczenie miejscowych źródeł zakażenia, czy też skracanie czasu hospitalizacji, np. przez ambulatoryjne przygotowanie pacjentów do zabiegów planowanych i wypisywaniu do domu tak szybko jak to jest możliwe.

Do standardów zapobiegania zakażeniom szpitalnym należą m. in. stosowanie środków ochrony osobistej (różne w zależności od miejsca pracy: np. sale operacyjne, zabiegowe, oddziały intensywnej terapii, jak również związane z wykonywaniem pewnych czynności, np. przy ścieleniu łóżek należy zakładać dodatkowo jednorazowy fartuch ochronny), czy też postępowanie z zanieczyszczonymi przedmiotami (umieszczanie bielizny w odpowiednich pojemnikach). Nie można zapomnieć o eliminowaniu drobnoustrojów z rąk, narzędzi, sprzętu, powierzchni oraz posługiwanie się w pielęgnacji i leczeniu sprzętem o odpowiedniej czystości mikrobiologicznej. Ważne jest także odosobnienie pacjenta lub grupy chorych na chorobę zakaźną bądź podejrzanych o taką chorobę. Uniemożliwia to przeniesienie biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.