Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI KWESTIONARIUSZ FINDRISC SKALA DO OCENY WYSTĄPIENIA CUKRZYCY TYPU 2

Ocena ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2

16 listopada 2021
Ocena ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2

Narzędziem przydatnym pielęgniarkom i położnym w ich działaniach zawodowych związanych z prewencją są różnego typu skale, ankiety i kwestionariusze. Zachęcamy do skorzystania z udostępnionego przez Polską Federację Edukacji w Diabetologii Kwestionariusza Findrisc (ang. Finnish Diabetes Risk Score) on-line, do oceny ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2.