Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE NOWORODEK NEONATOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA OPIEKA PERINATALNA ŁAGODZENIE BÓLU OITN

Ocena poziomu stresu rodziców noworodków hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii neonatologicznej

null
mgr Joanna Ligocka, 1 lutego 2021
Ocena poziomu stresu rodziców noworodków hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii neonatologicznej

Opieka nad noworodkiem hospitalizowanym w Oddziale Intensywnej Terapii wymaga bardzo dużego zaangażowania ze strony personelu medycznego i zastosowania wysokospecjalistycznego sprzętu. W ostatnich latach istotnie zwiększyła się przeżywalność noworodków z bardzo małą masą ciała i skrajnym wcześniactwem. W działaniach dotyczących przeżycia dziecka często niedostrzegane bądź bagatelizowane są przeżycia jego rodziców. Wskazuje się, że przeżycia rodziców związane z intensywną terapią ich nowonarodzonego dziecka mogą prowadzić do zaburzenia funkcjonowania rodziny nie tylko podczas hospitalizacji, ale również w późniejszym okresie.