Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 03.03.2024

Przejdź do księgarni

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE NOWORODEK NEONATOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA OPIEKA PERINATALNA ŁAGODZENIE BÓLU OITN

Ocena poziomu stresu rodziców noworodków hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii neonatologicznej

null
mgr Joanna Ligocka, 1 lutego 2021
Ocena poziomu stresu rodziców noworodków hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii neonatologicznej

Opieka nad noworodkiem hospitalizowanym w Oddziale Intensywnej Terapii wymaga bardzo dużego zaangażowania ze strony personelu medycznego i zastosowania wysokospecjalistycznego sprzętu. W ostatnich latach istotnie zwiększyła się przeżywalność noworodków z bardzo małą masą ciała i skrajnym wcześniactwem. W działaniach dotyczących przeżycia dziecka często niedostrzegane bądź bagatelizowane są przeżycia jego rodziców. Wskazuje się, że przeżycia rodziców związane z intensywną terapią ich nowonarodzonego dziecka mogą prowadzić do zaburzenia funkcjonowania rodziny nie tylko podczas hospitalizacji, ale również w późniejszym okresie.