Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE STOMATOLOGIA PRÓCHNICA ZĘBÓW U DZIECI EDUKACJA ZDROWOTNA OPIEKA POŁOŻNEJ OPIEKA PIELĘGNIARSKA

O zdrowie zębów dbaj zawczasu

17 lutego 2010

Najważniejszym działaniem warunkującym poprawę wskaźników epidemiologicznych próchnicy u Polaków jest edukacja kobiet w ciąży. Profilaktyczna opieka stomatologiczna powinna obejmować kobiety ciężarne. Zaniedbania w stanie zdrowia uzębienia matki mają niekorzystny wpływ na zdrowie ogólne dziecka w jej łonie i na wczesne występowanie próchnicy i chorób dziąseł u dzieci.

Najważniejszym działaniem warunkującym poprawę wskaźników epidemiologicznych próchnicy u Polaków jest edukacja kobiet w ciąży. Profilaktyczna opieka stomatologiczna powinna obejmować kobiety ciężarne. Zaniedbania w stanie zdrowia uzębienia matki mają niekorzystny wpływ na zdrowie ogólne dziecka w jej łonie i na wczesne występowanie próchnicy i chorób dziąseł u dzieci. Kobiety, które w ciąży mają stan zapalny dziąseł, częściej rodzą dzieci z niską masą urodzeniową, a nawet częściej dochodzi u nich do porodów przedwczesnych.