Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO SZCZEPIENIA SZCZEPIENIA OCHRONNE NOWORODKÓW COVID-19 SARS-COV-2 KORONAWIRUS PANDEMIA

O konieczności szczepień noworodka i niemowlaka oraz wskazaniach lekarskich w okresie pandemii

dr n. med. Alicja Karney, 26 marca 2021

Dnia 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) ogłosiła pandemię choroby COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019) wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Cztery miesiące wcześniej, w listopadzie 2019 roku, odnotowano pierwszy przypadek zachorowania na tę chorobę w mieście Wuhan w Chinach. Od tego czasu zmieniło się życie ludzi na całym świecie, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej, szczególnie w zakresie zdrowia i działań profilaktycznych.

Zalecenia WHO dotyczące szczepień dzieci w czasie pandemii SARS-COV-2 

W czasie pandemii COVID-19 bardziej niż kiedykolwiek ważna jest terminowa realizacja szczepień ochronnych. WHO już w marcu br. zwracała uwagę, że każde zakłócenie realizacji szczepień ochronnych, nawet na krótki czas, zwiększa ryzyko wybuchu ognisk epidemicznych chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia.

Zalecenia dotyczące szczepień dzieci w czasie SARS-COV-2 w warunkach polskich 

W Polsce realizacja szczepień ochronnych była ograniczona przez miesiąc (od połowy marca do połowy kwietnia). Dnia 17 kwietnia 2020 roku Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, Centers for Disease Control and Prevention, National Health Service, National Centre for Immunisation Research and Surveillance), zalecili realizację wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO) u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia, ze szczególnym uwzględnieniem: 

  • szczepień na oddziałach noworodkowych,
  • szczepień obowiązkowych, które zgodnie z PSO powinny być wykonane do 24. miesiąca życia,
  • szczepień z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją szczególne wskazania zdrowotne do szczepień,
  • szczepień poekspozycyjnych przeciwko wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW typu B, według wskazań medycznych we wszystkich grupach wiekowych,
  • realizacji innych szczepień ochronnych, których konieczność podania lub dokończenia wynika z Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL).