Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.05.2024
AKTUALNOŚCI OPIEKUN MEDYCZNY OPIEKA NAD SENIOREM OPIEKA NAD OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ

Nowy zawód - opiekun medyczny

29 kwietnia 2008

Minister Edukacji Narodowej zatwierdził 27 lipca 2007 r. program nauczania zawodu opiekun medyczny. Podstawę programową kształcenia w nowym zawodzie zaakceptował wcześniej resort edukacji. Plany nauczania przewidują, że opiekun medyczny może być absolwentem rocznej szkoły policealnej dla młodzieży lub dla dorosłych (dorośli mogą się uczyć w trybie stacjonarnym albo zaocznym) bądź zasadniczej szkoły zawodowej (cztery semestry dla dorosłych, w trybie stacjonarnym lub zaocznym).