Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.02.2024

Przejdź do księgarni

Wady wrodzone, zaburzenia i urazy uszkadzające drogi i ośrodki nerwowe odpowiedzialne za oddawanie moczu lub też przeszkody mechaniczne mogą powodować przewlekłe trudności w opróżnieniu pęcherza. U niektórych pacjentów konieczne jest cewnikowanie. Co zatem warto wiedzieć na ten temat.