Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PACJENT STOMIJNY STOMIA OPIEKA PIELĘGNIARSKA SPRZĘT SOMIJNY

Nowe technologie w zaspokajaniu potrzeb pacjentów stomijnych oraz ich wpływ na poprawę jakości życia

27 kwietnia 2019

Jakość życia to osobiste postrzeganie przez jednostkę własnej pozycji życiowej w odniesieniu do czynników kulturowych i systemu wartości oraz w stosunku do dążeń, wzorców i oczekiwań – według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W artykule autorzy przedstawili szczegółowy instruktaż dla pielęgniarek w zakresie zasad zaopatrywania stomii. Omówili także dobór odpowiedniego sprzętu stomijnego, wymieniając trzy rodzaje: dwuczęściowy, jednoczęściowy i synergiczny. Opisali zasady, które powinny towarzyszyć przy wymianie sprzętu stomijnego. W dalszej części artykułu autorzy przedstawili jakie są najczęstsze problemy i zmiany skórne u pacjentów ze stomią. Podkreślają także oczekiwania pacjentów względem pielęgniarek. Wśród nich pojawiły się zasady diety wynikające z wyłonienia stomii, sposoby radzenia sobie z przykrym zapachem, wsparcie psychiczne i troska.