Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PACJENT STOMIJNY STOMIA SPRZĘT STOMIJNY

Nowe technologie w medycynie i ich wpływ na poprawę jakości życia pacjentów ze stomią

26 lutego 2018

Rozwijająca się technologia medyczna nie tylko ułatwia pracę medykom, ale tworzy pacjentów jako świadomych konsumentów, którzy wymagają konkretnych rozwiązań ich problemów zdrowotnych. Jednym z problemów, który można leczyć z pomocą nowych technologii jest stomia.

W artykule autorzy odpowiadają na najważniejsze pytanie, czyli jak poprawić jakość życia ludzi ze stomią. Omawiają, jaki powinien być prawidłowo dobrany sprzęt stomijny, aby spełniał swoją rolę w codziennym funkcjonowaniu pacjenta. Wymieniają technologie, które mogą być przydatne dla osób ze stomią: pasta uszczelniająco-gojąca, pasta gojąca, absorbent do przekształcania wydzielin płynnych w stałe, pasek stomijny, zbiornik na mocz, zapinki do worków ileostomijnych, woreczki higieniczne o delikatnym zapachu przeznaczone na zużyty sprzęt stomijny i inne.