Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU ĆWICZENIA KEGLA GINEKOLOGIA UROLOGIA

Nietrzymanie moczu - wstydliwa dolegliwość

29 czerwca 2013

Intymny i upokarzający charakter objawów tego zaburzenia sprawia, że zarówno w ocenie osób nim dotkniętych, jak i postronnych pociągającym ono za sobą piętnujące reakcje społeczne oraz związane z nimi poczucie osamotnienia i braku zrozumienia. Czy na pewno musi tak być? Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) jest schorzeniem, które ze względu na szczególnie przykre objawy prowadzi często do znacznego ograniczenia aktywności życiowej. Zaburzenie to dotyczy dwa razy częściej kobiet niż mężczyzn.