Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.03.2024

Bezpośredni kontakt pielęgniarki z pacjentami oraz materiałem zakaźnym, którego źródłem są chorzy to z pewnością jeden z niebezpiecznych aspektów pracy zawodowej w ochronie zdrowia. Pielęgniarki są narażone na zwiększone ryzyko zachorowania na choroby zakaźne. Do tego stosowanie przez personel medyczny środków czyszczących, dezynfekcyjnych i sterylizujących, zawierających substancje szkodliwe powoduje często uszkodzenia skóry, czy też układu oddechowego.

Bezpieczne warunki pracy pielęgniarek, położnych i innych pracowników służby zdrowia, a także wiedza personelu medycznego na temat czynników ryzyka zawodowego wpływają na bezpieczeństwo pacjentów. Stosowanie przez pielęgniarki odzieży medycznej oraz środków ochrony indywidulanej to jeden z podstawowych narzędzi zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń. Istotnym czynnikiem jest także rozplanowanie miejsca wykonywania zabiegów z użyciem ostrych wyrobów medycznych. Ma to na celu uniknięcie lub zminimalizowanie narażenia na zranienia i zakłucia. W pracy pielęgniarki bardzo ważne jest zapewnienie warunków do bezpiecznego gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów medycznych. Co do obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu czynności związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami, to regulują to przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia.