Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PSYCHOLOGIA WYPALENIE ZAWODOWE INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Nie wszystko jest znieczulicą

5 czerwca 2008

W przypadku zawodów medycznych problem nabiera szczególnej ostrości, gdy znieczulenie uczuciowe stanowi sposób reagowania na przeżycia szczególnie dramatyczne, związane z cierpieniem fizycznym lub psychicznym, które bywa bardziej dotkliwe od dolegliwości czysto cielesnych. Cierpienie psychiczne jest dokuczliwe zwłaszcza wtedy, gdy choroba wiąże się z naruszeniem godności osobistej pacjenta, czy niemożnością realizowania się w życiu. Znieczulica pracowników medycznych nie jest zjawiskiem jednolitym i w każdym przypadku musi być rozpatrywana odrębnie. Dotyczyć może bardzo różnych sytuacji i różnych sposobów zachowań. Z kolei zachowania te, nawet zewnętrznie podobne, mogą mieć bardzo różne podłoże psychiczne.