Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
AKTUALNOŚCI NFZ SZPITAL

NFZ zmienił plan finansowy. Na co zostaną przeznaczone dodatkowe środki?

5 kwietnia 2022
NFZ zmienił plan finansowy. Na co zostaną przeznaczone dodatkowe środki?

NFZ informuje, że zwiększył budżet o ponad 9 miliardów złotych. Środki zostaną w całości przeznaczone na świadczenia zdrowotne. Najwięcej tych środków otrzymają szpitale i ambulatoryjna opieka specjalistyczna, co jest związane m.in. ze zwiększeniem dostępu do gabinetów lekarzy specjalistów.