Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZABIEGI OPERACYJNE SZPITAL

NFZ zaleca zawieszenie lub ograniczenie planowych zabiegów

9 marca 2021
NFZ zaleca zawieszenie lub ograniczenie planowych zabiegów

Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.