Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE RANY LECZENIE RAN LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH KLASYFIKACJA ICD OWRZODZENIA SAMOOPIEKA

Najnowsze algorytmy i wytyczne Stowarzyszenia Naukowego - Leczenie Ran

18 grudnia 2020

Dostępne już są „Algorytmy i wytyczne postępowania terapeutycznego w ranach trudno gojących się” (Forum Leczenia Ran 2020;1(3):95-116). Na IV Forum Leczenia Ran otrzymaliśmy jasne i proste zalecenia oraz schematy postępowania  z chorym z raną niegojącą się. Tu znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania - co, kiedy, jak i czym leczyć.