Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.05.2024
POŁOŻNICTWO CIĄŻA DIETA OTYŁOŚĆ

Najczęstsze zaburzenia odżywiania w czasie ciąży

18 stycznia 2021
Najczęstsze zaburzenia odżywiania w czasie ciąży

Odżywianie kobiet w czasie ciąży ma wpływ na jej przebieg, rozwój oraz zdrowie dziecka; jest także jednym z elementów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg ciąży, porodu i połogu. Prawidło skomponowana dieta ciężarnej powinna być zgodna z zasadami racjonalnego żywienia, a więc powinna zaspakajać jej zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze, być pełnowartościowa, urozmaicona i właściwie zrównoważona.