Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PSYCHOLOGIA SZPITAL

Nagrodą jest szczęśliwe dziecko

26 lipca 2010

Przez wiele lat przyjęcie dziecka do szpitala oznaczało powierzenie go wyłącznej opiece pielęgniarek i lekarzy. Rodzicom nie pozwalano na przebywanie z dzieckiem i na udział w opiece nad nim. Wiązało się to nie tylko z obciążeniem psychiki dziecka, ale wpływało niekorzystnie na proces leczenia. Obecnie opiekę nad dzieckiem w szpitalu sprawują także rodzice. Aby minimalizować u dzieci strach przed szpitalem, dąży się do ograniczenia czasu pobytu dziecka w placówce do niezbędnego minimum.