Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
AKTUALNOŚCI MINISTERSTO ZDROWIA OCHRONA ZDROWIA

MZ: Zwiększamy finansowanie systemu ochrony zdrowia

4 maja 2023
Minister Zdrowia: Zwiększamy finansowanie systemu ochrony zdrowia

Pokrycie kosztów związanych z koordynacją opieki nad pacjentem onkologicznym, większe środki dla wyspecjalizowanych centrów zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem nowotworów piersi i jelita grubego oraz na badania realizowane przez certyfikowane pracownie patomorfologiczne – tak od maja wesprzemy onkologię. Na dodatkowe środki mogą też liczyć szpitale powiatowe.