Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
AKTUALNOŚCI MINISTERSTO ZDROWIA PEDIATRIA

MZ ogłosiło nabór propozycji projektów dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń dla dzieci

4 stycznia 2022
MZ ogłosiło nabór propozycji projektów dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń dla dzieci

W dniu 3 stycznia 2022 r. w ramach Funduszu Medycznego (Subfundusz Infrastruktury Strategicznej) uruchomiony został nabór propozycji projektów strategicznych polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu podmiotów leczniczych udzielających świadczeń dla dzieci (konkurs nr FM-SIS.01.PED.2021).