Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
AKTUALNOŚCI MINISTERSTO ZDROWIA RATOWNICTWO MEDYCZNE

MZ: 750 mln zł na wsparcie ratownictwa medycznego

29 stycznia 2023
MZ: 750 mln zł na wsparcie ratownictwa medycznego

Dzięki ogłoszonemu dziś konkursowi z Funduszu Medycznego placówki mogą ubiegać się o środki na modernizację, przebudowę lub doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR.