Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ZARZĄDZANIE PERSONELEM MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

Motywowanie współpracowników

2 czerwca 2009

System zarządzania personelem powinien tak funkcjonować, aby wywołać w pracownikach chęć do pracy, skłonić do podejmowania wysiłków, żeby ich praca była wydajniejsza, oraz sprawić, by byli zdolni do wspólnej pracy. Osiągnięcia każdej organizacji zależą od tego, czy potrafi ona skłonić ludzi do wydajnej pracy o wysokiej jakości. Motywacja jest warunkiem koniecznym do zapewnienia efektywności pracy, ale nie jest warunkiem wystarczającym.

Dlatego warto zapamiętać następującą zasadę, która ujmuje czynniki określające wyniki osiągane w pracy:

Wynik = motywacja x poziom umiejętności x wiedza o zadaniu x czynniki ułatwiające i hamujące

Poziom umiejętności jest pochodną zdolności i treningu. Czynniki ułatwiające i hamujące mogą być bardzo skomplikowane, wiele z nich pozostaje poza kontrolą zarówno samego zainteresowanego, jak też całej organizacji.