Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE OPIEKA PIELĘGNIARSKA OPIEKA PIELĘGNIARSKA ICNP ZESPÓŁ WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH WADY WRODZONE

Model opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z zespołem wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi z wykorzystaniem mapowania pojęć ICNP

20 grudnia 2018

Tekst jest studium przypadku przedwcześnie urodzonego chłopca, u którego wykryto szereg wad wrodzonych. Dziecko urodziło się w 36. tygodniu po wykonaniu cięcia cesarskiego. Badanie przesiewowe słuchu wykazało obustronny niedosłuch. Chłopiec wymagał wielu dodatkowych badań, które ujawniły liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu. Miał zagrożenie odleżyn (przez szybki rozwój chorób musiał cały czas leżeć), nie mógł samoistnie oddychać (przez rurkę dostarczano do organizmu powietrze atmosferyczne), nie miał odruchu połykania – to tylko niektóre z jego problemów.

W dalszej części tekstu w kontekście choroby opisywanego przypadku autorzy przedstawili model opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z zespołem wad wrodzonych i rozwojowych ze zmianami w układzie kostnym z wykorzystaniem mapowania pojęć ICNP®.