Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE MIKROBIOTA JELITOWA MIKROFLORA UKŁAD POKARMOWY PROBIOTYKI BAKTERIE JELITOWE PREBIOTYKI

Mikrobiota jelitowa – dlaczego jest ważna

20 grudnia 2018

Mikrobiota jelitowa to ekosystemem, składający się z mikroorganizmów, które żyją w układzie pokarmowym człowieka. Mikroflora przewodu pokarmowego kształtuje się przez około 2-3 pierwsze miesiące życie, ale dopiero koło siódmego przyjmuje względnie ostateczny kształt. Drobnoustroje, które pojawiają się jako pierwsze, są niezbędne do prawidłowego kształtowania mikrobioty jelitowej.

W artykule zostały opisane bakterie jelitowe z rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium, które w sposób pośredni lub bezpośredni wpływają na to, jak funkcjonują organy i narządy. Do zadań tych bakterii zalicza się wsparcie podczas trawienia czy produkcję witamin z grup B i K. Opisane zostały objawy i przyczyny zaburzeń mikrobioty jelitowej. Autorzy podkreślają, że wspieranie mikrobioty jelitowej powinno się odbywać przy pomocy probiotyków i prebiotyków oraz higienicznego trybu życia.