Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
AKTUALNOŚCI SZCZEPIENIA OCHRONNE COVID-19 MINISTERSTO ZDROWIA

Mieszanie szczepień przeciw COVID-19 – komunikat MZ

31 grudnia 2021
Mieszanie szczepień przeciw COVID-19 – komunikat MZ

Minister Zdrowia mając na uwadze aktualne zalecenia Rady Medycznej i Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, w oparciu o stanowisko Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz stanowisko amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), informuje, że od dnia 3 stycznia 2022 r. zostają wprowadzone następujące zmiany w realizacji Narodowego Programu Szczepień.