Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 03.12.2023
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO PRAKTYKA ZAWODOWA PO DYŻURZE ZAWÓD PIELĘGNIARKI ZAWÓD MEDYCZNY

Mężczyźni w zawodzie pielęgniarskim. Rozmowa to wiedza [PODCAST]

8 czerwca 2022
Mężczyźni w zawodzie pielęgniarskim. Rozmowa to wiedza [PODCAST]

Podcast “Nursing. Rozmowa to wiedza” powstał z myślą o studentach pielęgniarstwa i położnictwa, a także o pielęgniarkach, pielęgniarzach i położnych pracujących w zawodzie, którzy poszukują miejsca do wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego.