Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
AKTUALNOŚCI PIELĘGNIARSTWO PIELĘGNOWANIE PACJENTÓW PIELĘGNIARZ

Mężczyźni w świecie pielęgniarstwa

18 lipca 2012

Pielęgniarstwo jest jednym z najstarszych zawodów świata, niewątpliwie kojarzonym z domeną kobiecą, gdyż to właśnie kobiety odcisnęły największe piętno w tej profesji. Na typowo żeński obraz tego zawodu wpłynęło również wiele stereotypów przeniesionych na grunt pielęgniarstwa.