Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
POŁOŻNICTWO BÓL PORODOWY PORÓD ŁAGODZENIE BÓLU PORODOWEGO

Metody łagodzenia bólu porodowego

8 kwietnia 2018
Metody łagodzenia bólu porodowego

Ból, który odczuwają rodzące w czasie porodu, jest stanem fizjologicznym i świadczy o postępowaniu akcji porodowej. Odczuwanie bólu porodowego jest indywidualną cechą każdej pacjentki. W czasie porodu fizjologicznego każda rodząca odczuwa ból porodowy i u każdej z nich ma on różny stopień nasilenia oraz charakter.

Do zadań personelu medycznego należy jego minimalizowanie. W celu złagodzenia bólu porodowego wykorzystuje się: 
• analgezję regionalną (zewnątrzoponową lub podpajęczynówkową), 
• analgezję łączoną zewnątrzoponowo-podpajęczynówkową, 
• analgezję wziewną, 
• sposoby farmakologiczne, czyli podanie ketaminy, opioidów, leków uspokajających, 
• sposoby niefarmakologiczne: akupunkturę, immersję wodną, elektrostymulację przezskórną, masaż, aromaterapię oraz muzykoterapię. 

Odpowiednio dobrana metoda łagodzenia/uśmierzenia bólu porodowego wymaga fachowej wiedzy oraz dużego doświadczenia lekarzy ginekologów i anestezjologów. We współczesnym położnictwie najskuteczniejszą metodą łagodzenia bólu okołoporodowego jest analgezja regionalna, szczególnie znieczulenie zewnątrzoponowe z użyciem niewielkich dawek opioidów oraz leków znieczulających miejscowo.