Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE MODEL OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ MARINA LUPARI PRACA PIELĘGNIARKI W IRLANDII IRLANDIA PÓŁNOCNA

Marina Lupari pielęgniarka, która zmieniła model opieki w Irlandii Północnej

16 lipca 2011

W 2005 roku w Irlandii Północnej zaczęto poszukiwać modelu takiej opieki nad pacjentem starszym i chronicznie chorym przebywającym w domu, który pozwoliłby na zmniejszenie kosztów tej opieki, ale jednocześnie był efektywny- dawał pacjentom szansę na zmniejszenie ilości i czasu hospitalizacji, podniósł jakość codziennego życia łączył różne elementy opieki – opiekę socjalną, medyczną, zaangażowanie samego pacjenta, jak i jego opiekunów