Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
AKTUALNOŚCI NOWOTWORY ONKOLOGIA

Mapa nowotworowych mutacji w genach związanych z mikroRNA

21 stycznia 2021
Mapa nowotworowych mutacji w genach związanych z mikroRNA

W trakcie rozwoju każdego nowotworu dochodzi do gromadzenia w jego genomie tysięcy zmian - mutacji. Tylko niektóre z tych mutacji mają wpływ na rozwój nowotworu, czyli niekontrolowany wzrost i podziały komórek nowotworowych. Identyfikacja tych funkcjonalnych mutacji jest kluczowym wyzwaniem genetyki nowotworów. Pozwala ona lepiej zrozumieć procesy zachodzące w nowotworach, a czasami staje się podstawą, aby opracować nowe markery czy terapie nowotworowe.