Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE DIABETOLOGIA CUKRZYCA DIETA CYNK METABOLIZM INSULINY

Mały, wielki mikroelement – cynk

16 lutego 2021

Prawidłowy rozwój i zdrowie człowieka uzależnione są od składników mineralnych, do których zaliczany jest cynk. Pierwiastek ten gromadzi się głównie wewnątrzkomórkowo, a jego stężenie w surowicy podlega dobowym zmianom. Cynk bardziej przyswajany jest z produktów zwierzęcych niż roślinnych. Samo zapotrzebowanie na cynk uzależnione jest od różnych czynników, m.in. stopnia przyswajalności.

Cynk jest pierwiastkiem, który odgrywa pierwszoplanową rolę w metabolizmie insuliny. Podwyższony poziom cynku pobudza wydzielanie insuliny w obu typach cukrzycy. Suplementacja cynku może w istotny sposób pomóc w uzyskaniu kontroli glikemii. Dieta o dużej zawartości błonnika, często zalecana osobom z cukrzycą, zmniejsza wchłanianie cynku drogą naturalną. Zważywszy na fakt, iż poziom cynku w organizmie obniża się z wiekiem, suplementy wskazane są również u ludzi starszych. Z artykułu dr n. med. Ewy Kostrzewy-Zabłockiej dowiemy się o skutkach zdrowotnych niedostatecznego spożycia cynku. Autorka tekstu zwraca uwagę na to, iż niedobory cynku mogą powodować obniżenie zdolności widzenia w nocy lub przy słabym świetle. O pozostałych skutkach deficytu tego pierwiastka i zaburzeniach, jakie wywołuje niski poziom lub brak cynku w organizmie, w dalszej części artykułu.