Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.03.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE INTERNA LEKI PRZECIWBÓLOWE NLPZ LEKI OTC

Leki OTC - rola pielęgniarki

14 marca 2012

Pod względem „konsumpcji” preparatów przeciwbólowych Polacy są w światowej czołówce. W wyborze odpowiedniego dla danej dolegliwości specyfiku kierują się najczęściej reklamą, poradą znajomych lub też wiedzą zaczerpniętą z Internetu. Do czego to prowadzi? I jaką rolę w tej sytuacji powinna odegrać pielęgniarka?