Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
AKTUALNOŚCI INTERNA LEKI BEZ RECEPTY LEKI OTC

Leki OTC na wyciągnięcie ręki

25 lipca 2014

OTC to skrót z języka angielskiego over-the-counter, czyli lek wydawany spoza lady. Do niedawna, w aptece zawsze za kontuarem stała pani magister farmacji i podawała nam lek. Teraz pacjent może sam sobie wziąć ten lek bezpośrednio z półki. OTC to informacja o środku leczniczym, który pacjent sam wybiera i sam podejmuje decyzję o jego stosowaniu.