Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024

Nietrzeźwość kierowców jest tematem ciągle aktualnym, wręcz z pierwszych stron gazet. Jest też przedmiotem wielokierunkowych badań i uregulowań prawnych. Zdolność do prowadzenia samochodu pod wpływem leków nie cieszy się już tak dużym zainteresowaniem. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim stąd, że jest stosunkowo mało badań potwierdzających negatywny wpływ leków na tę zdolność. Środków działających na organizm podobnie do alkoholu jest bardzo dużo, a niektóre z nich zażywane są dość często.