Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE TRANSFUZJA KRWI ŚWIADKOWIE JEHOWY

Leczenie krwią świadków Jehowy – problem czy wyzwanie?

1 czerwca 2009

Układ krążenia został opisany po raz pierwszy w 1628 r. przez Williama Harveya, który odkrył również krążenie krwi. Jednak już znacznie wcześniej przypisywano ludzkiej krwi wielkie znaczenie, bowiem w Piśmie Świętym znajdują się wzmianki na ten temat. Najważniejszą z nich są słowa: „życie ciała jest we krwi" (Kapłańska 17:11,12; Biblia Tysiąclecia). Wiele dowodów na myśl zawartą w tym cytacie dostarczyła i nadal dostarcza współczesna medycyna. Dlaczego więc do zakazu spożywania i przetaczania krwi tak bardzo rygorystycznie stosują się świadkowie Jehowy?

Jak rozumieć słowa XIX-wiecznego profesora anatomii Thomasa Barthona na temat transfuzji: „Ci, którzy wymyślili taką operację, mają przeciwko sobie prawo boże zabraniające spożywania krwi". Zagadnienia te budzą dużo kontrowersji wśród samych świadków Jehowy, ale także wśród filozofów, etyków i przede wszystkim personelu medycznego, którego zadaniem jest przecież ratowanie zdrowia i życia wszystkich ludzi, niezależnie od ich wyznania.