Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI PADACZKA EPILEPSJA NEUROLOGIA CHOROBY NEUROLOGICZNE

Lawendowy Dzień - Międzynarodowe święto chorych na epilepsję

26 marca 2021
Lawendowy Dzień - Międzynarodowe święto chorych na epilepsję

Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych na świecie. Szacuje się, że cierpi na nią 1% naszego społeczeństwa, a 400 tys. z nich to mieszkańcy Polski. Jest to przewlekła choroba mózgu objawiająca się występowaniem cyklicznych napadów padaczkowych będących wynikiem nadmiernych wyładowań komórek nerwowych.