Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.02.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE STRES ZAWÓD PIELĘGNIARSKI LIDERZY PIELĘGNIARSTWA PRZYWÓDZTWO

Kryzys w pielęgniarstwie a przywództwo

25 lutego 2019

Obecnie sytuacje kryzysowe nie są niczym nowym w żadnej dziedzinie życia. Również w pielęgniarstwie pojawia się potrzeba efektywnego zarządzania, w tym przywództwa. Jako kryzysy dotyczące całej służby zdrowia, w tym pielęgniarstwa, można wymienić pandemia grypy H1N1/09 (2009), epidemia wirusa Ebola w Afryce Zachodniej (2014), epidemia wirusa Zika (2015) oraz zanieczyszczenie wody we Flint, Michigan (2016).

W artykule podkreślone zostało znaczenie zasad dobrej komunikacji, które są niezbędne, aby przejść przez każdy kryzys. Autorzy opisują kim są liderzy pielęgniarstwa i zapewniają, że są pni przeszkoleni w zakresie kontaktu z mediami i rozumieją wspomniane zasady komunikacji. W drugiej części artykułu przytoczony został komentarz Ministerstwa Zdrowie w kontekście kryzysów w pielęgniarstwie i liderów pielęgniarstwa.