Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE HIGIENA RĄK KONTROLA ZAKAŻEŃ DEZYNFEKCJA RĄK

Kontrola zakażeń – higiena rąk

dr hab. n. o zdr. Agnieszka Gniadek, 14 sierpnia 2020
Kontrola zakażeń – higiena rąk

Higienę rąk przeprowadza się w miejscu wykonywana każdej procedury. Sprzęt i środki stosowane do higieny powinny być łatwo dostępne i osiągalne w miejscu sprawowania opieki nad pacjentem, tak aby pracownicy medyczni mogli myć lub dezynfekować ręce bez opuszczania strefy pacjenta.

Według WHO, występuje pięć kluczowych momentów, w których higiena rąk jest bezwzględnie wymagana. Należą do nich sytuacje: 
• przed kontaktem z pacjentem, 
• przed wykonaniem czystej/aseptycznej procedury, 
• po kontakcie z płynami ustrojowymi, 
• po kontakcie z pacjentem, 
• po kontakcie z otoczeniem pacjenta. 

Przez podjęciem działań pielęgnacyjno-leczniczych personel medyczny musi bezwzględnie przygotować ręce do pracy. Należy zdjąć wszelką biżuterię, przyciąć paznokcie (nie mogą wystawać poza opuszkę palca), paznokcie muszą być pozbawione lakieru lub jakichkolwiek sztucznych elementów, a także należy zaopatrzyć wodoodpornym opatrunkiem wszelkich otarcia i zranienia na skórze dłoni.