Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DEKONTAMINACJA PŁYNÓW ZAKAŹNYCH DEKONTAMINACJA PŁYNY ZAKAŹNE

Kontrola zakażeń - dekontaminacja płynów zakaźnych

12 kwietnia 2020
Kontrola zakażeń - dekontaminacja płynów zakaźnych

W Polsce nie obowiązują jednoznaczne wytyczne dotyczące dekontaminacji płynów zakaźnych. Dekontaminacja płynów zakaźnych ma na celu przede wszystkim fizyczne usunięcie materiału zakaźnego oraz redukcję skażenia mikrobiologicznego poprzez zastosowanie metod dezynfekcji odpowiednich do zagrożenia.

Gdy powierzchnia zanieczyszczona jest krwią należy używać preparatów o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym. Wskazane jest użycie preparatów o działaniu prątkobójczym i grzybobójczym. Powierzchnie zanieczyszczone plwociną należy dezynfekować preparatami o działaniu bakteriobójczym, obejmującym także prątki gruźlicy. Wskazane jest stosowanie preparatów o działaniu grzybobójczym i wirusobójczym. 

W przypadku dezynfekcji brudnych powierzchni oraz dekontaminacji powierzchni, na których może występować Mycobacterium tuberculosis, nie należy stosować urządzeń spryskujących. Na powierzchnie zanieczyszczone moczem stosuje się preparaty zawierające aktywny tlen, w pozostałych przypadkach preparaty zawierające chlor lub aktywny tlen.