Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE KOLKA JELITOWA

Kolka jelitowa u dzieci

25 czerwca 2018

Kolka jelitowa występuje u dzieci od trzeciego do szóstego tygodnia życia. Najczęściej objawia się poprzez napadowy, niedający się ukoić płacz, który nie ma wyraźnego powodu. Jako przyczyny podaje się m.in.: niedojrzałość przewodu pokarmowego, zaburzenia motoryki jelit, przejściowe zmniejszenie wydzielania enzymów trawiennych i zaburzenia przemieszczania się gazów w jelitach.

W artykule oprócz opisania powyższych przyczyn opisano również czynniki, które mogą wpływać na pojawienie się dużej ilości gazów w jelitach małego dziecka. Wymieniono nieprawidłową technikę karmienia, szybkość wpływu pokarmu, pozycję podczas karmienia, brak możliwość odbicia powietrza i procesy fermentacyjne w jelitach. Podkreślono, że kolkę jelitową rozpoznaje się dopiero po wykluczeniu innych czynników, które mogą być podłożem płaczu dziecka, a leczenie ustala się indywidualnie. Podano sposoby, dzięki którym kolka jelitowa przestanie występować.