Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.03.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE SZKOŁY PIELĘGNIARSKIE ORGANIZACJE KOBIECE HISTORIA PIELĘGNIARSTWA HISTORIA POLSKIEGO PIELĘGNIARSTWA

Kobieca służba sanitarna w powstaniu styczniowym

14 stycznia 2007

W powstaniu styczniowym kobiety polskie stanęły obok swych ojców, mężów i braci. Na długo jednak przed jego wybuchem powołały liczne stowarzyszenia charytatywne, które gromadziły środki finansowe, materiały sanitarne, a także organizowały kursy pielęgniarskie.