Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE SZKOŁY PIELĘGNIARSKIE ORGANIZACJE KOBIECE HISTORIA PIELĘGNIARSTWA HISTORIA POLSKIEGO PIELĘGNIARSTWA

Kobieca służba sanitarna w powstaniu styczniowym

14 stycznia 2007

W powstaniu styczniowym kobiety polskie stanęły obok swych ojców, mężów i braci. Na długo jednak przed jego wybuchem powołały liczne stowarzyszenia charytatywne, które gromadziły środki finansowe, materiały sanitarne, a także organizowały kursy pielęgniarskie.