Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.07.2022
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE KLESZCZE KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU UKŁAD NERWOWY WIRUSY

Kleszczowe zapalenie mózgu - materiały

3 marca 2010

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest sezonową  wirusową  chorobą  atakującą  ośrodkowy układ nerwowy i przenoszoną przez kleszcze. Przebieg choroby może być łagodny, zakończony powrotem do zdrowia lub ciężki, z pozostawieniem trwałych następstw.