Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE FLORENCE NIGHTINGALE

Kim była Florencja Nightingale?

3 maja 2011

Najbardziej niezwykła z życia Florencji jest jej intuicja pielęgniarska, ważne obserwacje i powiązania stanu zdrowia z otoczeniem, prowadzenie statystyk i wyprzedzanie swojej epoki o wiele lat.