Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE KARTA OBSERWACJI PACJENTA CIŚNIENIE TĘTNICZE TĘTNO LICZBA ODDECHÓW SKALA AVPU

Karta obserwacji pacjenta

6 lipca 2011

Obserwacja pacjenta przez pielęgniarkę ma kluczowe znaczenie dlatego powinna być prowadzona odpowiednio często w stosunku do stanu i sytuacji pacjenta. Wszystkie obserwowane parametry powinny być odnotowywane w karcie obserwacji pacjenta. Karta obserwacji pacjenta jest dokumentem, który powinien nam powiedzieć o pacjencie maksymalnie dużo, ale ważnych informacji mających znaczenie dla szybkiego podejmowania decyzji w momencie, gdy coś się z pacjentem dzieje, planowania opieki krótko i długoterminowej.