Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT KARMIENIE PIERSIĄ MLEKO MODYFIKOWANE KARMIENIE MIESZANE ŻYWIENIE NOWORODKÓW I NIEMOLĄT DOKARMIANIE NIEMOWLĄT

Karmienie mieszane - wskazówki dla położnych

29 września 2018

Karmienie piersią jest optymalnym sposobem żywienia noworodków i niemowląt ze względu na świadczenia zdrowotne, jakie niesie dziecku i matce. Dokarmianie niemowląt powinno być ograniczone jedynie do wskazań medycznych, gdyż skraca czas wyłącznego karmienia piersią.

O zmianie sposobu żywienia dziecka ze wskazań leczenia, przejściu z pokarmu matki na inny oraz o potrzebie dokarmiania należy decydować się na opiece się dziecko, w porozumieniu z jego matką lub rodzicami. Artykuł, wystąpienie w przypadku wskazania do dokarmiania lub alternatywnego mleka matki matki pokarmem, należy dobrać go stosownie do wieku oraz aktualnych żywieniowych i zdrowotnych dziecka. Zaznaczona jest przy tym ogromna rola położnej jako edukatorki w zakresie zakresu żywienia noworodków i niemowląt. Autorki tekstu przytaczają szereg wskazówek dotyczących włączenia modyfikowanego, omawiają uwarunkowania dokarmiania dziecka takiego mlekiem. Wyjaśniają także karmienia mieszanego, opisują mleko modyfikowanego oraz skupiają się na wskazaniach medycznych.